BSE

Het ministerie van Landbouw gaat niet langer alle stalgenoten van met de gekkekoeienziekte BSE besmette koeien ruimen. Minister Brinkhorst volgt daarmee de versoepeling die Europese veterinaire experts recentelijk voorstelden. De afgelopen jaren bleek uit testen nooit dat stalgenoten van een BSE-koe zelf ook besmet waren. Runderen die in dezelfde periode als de besmette koe zijn geboren op hetzelfde bedrijf en alle koeien die in die periode hetzelfde diervoer hebben gegeten worden wel afgemaakt. Dat geldt ook voor de nakomelingen van de besmette koe. In Nederland zijn sinds 1997 18 gevallen van BSE geconstateerd.