Brinkhorst verzacht eisen aan veehandel

Minister Brinkhorst (Landbouw) versoepelt de nieuwe veterinaire regels voor veemarkten en veeverzamelplaatsen. Met name de eisen aan kalveraanvoer en wasplaatsen voor veewagens worden minder streng.

Dat heeft de minister gisteren de Tweede Kamer per brief laten weten. Brinkhorst reageert daarmee op kritiek uit de veehandel op de nieuwe regels die hij na de mond- en klauwzeercrisis bekendmaakte om het risico van verspreiding van dierziekten te verkleinen. De directeuren van de acht veemarkten in Nederland noemden de nieuwe eisen zo streng dat zij zich gedwongen zagen tot sluiting. Vooral de inrichting van nieuwe reinigings- en ontsmettingsplaatsen zou te grote investeringen vergen.

Na overleg met de veemarktdirecteuren staat Brinkhorst nu toe dat veemarkten wasplaatsen voor vrachtwagens binnen de bestaande gebouwen inrichten. Ook laden en lossen van vee mag toch binnen de marktplaats gebeuren. Bestaande veemarkten, zoals die in de IJsselhallen bij Zwolle en de Brabanthallen in Den Bosch, kunnen ontheffing krijgen van de eis dat er binnen honderd meter geen veehouderijen mogen zijn.

Verder laat Brinkhorst de eis vallen dat kalveren alleen binnen provinciegrenzen mogen worden verzameld voor de verdere handel. Bij nader inzien wil hij rekening houden met de ongelijke geografische spreiding van afmesterijen voor kalveren, waarvan de meeste in Oost-Nederland zitten. Brinkhorst wil het land nu in vier regio's verdelen om ,,onoverkomelijke'' economische problemen in de kalversector te voorkomen, schrijft hij.

De Zwolse veemarktdirecteur G. Bootsma zegt ,,niet blij'' te zijn met de tegemoetkomingen van Brinkhorst. Heikel punt voor de veemarkten is onder meer dat weidevee, bestemd voor afmesterijen, ook in de nieuwe voorstellen van handel via de markt worden uitgesloten. De indeling in vier regio's voor kalverhandel lijkt hem onvoldoende. Morgen praten de acht veemarkten van de Groep Nederlandse Veehandelscentra over nadere stappen.