Blinden mogen rechter worden

Blinden mogen in Groot-Brittannië voortaan rechter worden. Blinden werden tot nu toe uitgesloten van het ambt van rechter omdat het noodzakelijk werd geacht dat de rechter een dader en de getuigen kon zien om te oordelen. Uit een onderzoek is nu gebleken dat blinden regelmatig wendingen in de stem van getuigen horen, die een ziende juist ontgaan. Volgens een van de blinde juristen die aan het onderzoek heeft meegewerkt kan het feit dat hij de verdachte niet ziet hem minder bevooroordeeld maken. Justitie hoopt nu dat de rechterlijke macht ,,een zo goed mogelijke afspiegeling gaat vormen van de samenleving''. Overwogen wordt om ook het verbod op dove rechters op te heffen. In Nederland bestaat overigens geen verbod op blinde of dove rechters.