Andere opzet van veiling WAO'ers

Kleine bedrijven krijgen bij de tweede veiling van scholings- en begeleidingstrajecten voor WW'ers en WAO'ers meer kans. Ook krijgen werklozen en arbeidsongeschikten meer mogelijkheden om zelf een reïntegratiebedrijf te kiezen.

Dat heeft staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) besloten naar aanleiding van evaluaties van de eerste aanbesteding van zogeheten reïntegratietrajecten. Het begeleiden van werklozen en arbeidsongeschikten, een taak die van oudsher in handen was van het arbeidsbureau, wordt sinds vorig jaar overgelaten aan het bedrijfsleven. De uitvoeringsinstellingen GAK, Cadans, USZO, SFB en GUO hielden daarvoor in het najaar van 2000 een aanbesteding van 62.000 trajecten met een totale waarde van 400 miljoen gulden. In totaal haalden 32 bedrijven opdrachten binnen. Gemiddeld leverde een traject achtduizend gulden op.

Uit evaluaties van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen en het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen kwam naar voren dat kleine bedrijven nauwelijks een kans hadden. De uitvoeringsinstellingen gunden bedrijven waar ze al een relatie mee hadden veel opdrachten. Vooral landelijk opererende bedrijven haalden werk binnen.

Bij de volgende procedure in het najaar zullen voor kleinere groepen uitkeringsgerechtigden aparte opdrachten worden gegeven, waardoor kleine, gespecialiseerde bedrijven meer kans hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om arbeidsongeschikte vrouwen of mensen met psychische klachten.

Ook zullen reïntegratiebedrijven volgens het principe van `no-cure-less-pay' op het resultaat worden afgerekend. Door de nieuwe uitvoeringsinstelling, waar GAK, Cadans, USZO, SFB en GUO per 2002 in opgaan, raamcontracten met meerdere bedrijven te laten sluiten, kunnen werklozen en arbeidsongeschikten zelf de keuze maken door welk bedrijf ze geholpen willen worden.

Daarnaast wordt twintig procent van het aantal uit te geven trajecten, buiten de veiling gehouden. Deze zijn bestemd voor nieuwkomers en kunnen meer op lokaal niveau worden uitgegeven.

De methode van selectie en gunning liet de eerste keer ook op diverse punten te wensen over. Bedrijven klaagden over de ondoorzichtigheid. De criteria zullen volgens Hoogervorst van te voren veel duidelijker zijn. Ook zullen bedrijven eerst moeten aantonen dat ze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Alleen deze bedrijven mogen een offerte indienen.