Aantal dassen neemt toe

Het aantal dassen neemt licht toe, ondanks dat jaarlijks eenvijfde van de dieren wordt doodgereden. Nederland telde vorig jaar ongeveer 3000 dassen, zo'n vijfhonderd meer dan in 1995. Dat heeft de vereniging Das en Boom vandaag gemeld, na een landelijke telling in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De telling wordt eens per vijf jaar gehouden.