Volksunie op weg naar splitsing

De partijraad van de Vlaams-nationalistische Volksunie (VU) heeft dit weekeinde ingestemd met een bestuursvoorstel voor splitsing van de partij. Volgens een progressieve stroming is het streven naar autonomie voor Vlaanderen vrijwel voltooid en moet de partij, die in 1954 werd opgericht voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd tegen de Franstalige dominantie, nieuwe doelen formuleren. De leden nemen voor september via een schriftelijke stemming een definitief besluit. De roep om splitsing werd luider toen enkele VU-parlementariërs onlangs het `Lambermont-akkoord' over staatshervorming als onvoldoende afwezen.