Vakbondsleden steunen CAO ziekenhuizen

Een ruime meerderheid van de achterban van de AbvaKabo en de CFO stemt in met de nieuwe CAO voor het ziekenhuispersoneel. Bij de AbvaKabo steunde 86 procent van de reagerende leden het akkoord, bij de christelijke CFO deed 70 procent dit. Bij de twee andere grote bonden NU'91 en de Unie Zorg en Welzijn is de ledenraadpleging nog niet afgerond. Deze bonden hebben het onderhandelingsresultaat, anders dan AbvaKabo en CFO, niet met een positief advies maar neutraal aan de leden voorgelegd.