SGP'er niet herkiesbaar

Het SGP-Kamerlid J.T. van den Berg (59) zal aan het einde van de huidige zittingsperiode de Tweede Kamer verlaten. Hij heeft dat in het partijblad De Banier meegedeeld. De beslissing, laat Van den Berg weten, hangt samen met het streven naar geleidelijke verjonging van de fractie. Voorts suggereert Van den Berg binnen de fractie ruimte te willen scheppen voor een Kamerlid met sociaal-economische achtergrond.