Rijksmuseum gesponsord door Philips

Het elektronica-concern Philips wordt de voornaamste particuliere sponsor van de grootscheepse verbouwing en renovatie van het Rijksmuseum in Amsterdam.

De Zuidvleugel van het museum zal de `Philips Vleugel' gaan heten tijdens de sponsorjaren, tussen 2001 en 2006. Dit hebben het Rijksmuseum en Philips afgelopen weekeinde bekendgemaakt. Philips gaat exposities mogelijk maken, zowel in de aanloop naar de grote verbouwing als tijdens de renovatie. Op de entreekaartjes komt het Philips-logo, en Philips-personeel en -relaties krijgen speciale rondleidingen en bijeenkomsten in het museum. De sponsoring van Philips begint dit najaar met de expositie Rococo: Nederland aan de Zwier. Verder volgen de Albert Cuyp-overzichtstentoonstelling (2002) en een Goltzius-expositie (2003). Tijdens de renovatie van het Rijks van 2003 tot 2006 zijn in de Zuidvleugel 200 topstukken uit de Rijkscollectie te zien, ook gesponsord door Philips.

Hoeveel Philips aan de sponsoring bijdraagt is geheim, maar het bedrijf wordt de founder genoemd, een Amerikaanse term die `stichter' of `grondlegger' betekent. De term geeft aan dat het bedrijf wat sponsoraandeel betreft van groter belang is dan hoofdsponsoren. Het Duitse autoconcern Audi deed eerder een aanbod `founder' van een nieuwbouwvleugel van het Stedelijk Museum Amsterdam te worden, maar dat stuitte op onoverkomelijk bezwaren in de gemeenteraad van de hoofdstad.

In totaal gaat de renovatie van het Rijksmuseum 445 miljoen gulden kosten. De overheid betaalt daarvan 345 miljoen. Het Rijksmuseum zelf moet de resterende 100 miljoen bijdragen. Daarvan komt 40 miljoen uit de exploitatie (entreekaartjes en dergelijke). De rest moet uit sponsoring komen. Eerder dit jaar werd bekend dat de Nederlandse Sponsor Loterij hoofdsponsor van het Nieuwe Rijksmuseum wordt. Met een tweede hoofdsponsor wordt nog onderhandeld. Aangezien `founder' Philips in sponsorhiërarchie boven de hoofdsponsors staat, moet het om een bedrag van tientallen miljoenen gaan.