Resultaten verzekeraar duidelijker

De winstegalisatie die Nederlandse verzekeraars als Aegon toepassen moet een halt worden toegeroepen. Hiertoe dient de Nederlandse wetgeving te worden aangescherpt.

Dat is een van de aanbevelingen van de commissie-Traas die zich heeft gebogen over de verslaggeving in de verzekeringssector. Het rapport, dat onlangs aan de ministers van Justitie en Financiën is overhandigd, keert zich tegen de praktijk om resultaten op beleggingsportefeuilles over meer dan één jaar te spreiden.

Als gladstrijken niet meer mogelijk is, zullen de resultaten van veel verzekeraars zich grilliger ontwikkelen. Verzekeraars zijn grote beleggers (van de ingelegde premies) en fluctuaties op de beurs komen dan meteen tot uiting in hun resultaten. Een bedrijf als Aegon is gewoon ieder jaar het zevenjaarsgemiddelde van de beleggingsopbrengsten in de boeken te verwerken. Hierdoor wordt het zicht op de jaarlijkse prestaties ontnomen.

Volgens L. Traas (emeritus-hoogleraar bedrijfseconomie Vrije Universiteit Amsterdam) is het middelen van de winst eigenlijk strijdig met de huidige wetgeving. Doordat de wet genoeg vrijheid biedt voor een ruime interpretatie, kan het resultaat op beleggingsportefeuilles toch over meer dan één jaar worden uitgesmeerd. De Raad voor de Jaarverslaggeving – waarin werkgevers, werknemers en accountants vertegenwoordigd zijn – maakt dat met zijn richtlijnen eveneens mogelijk. Volgens Traas is Nederland het enige land ter wereld waar de methode van winstegalisatie via de beleggingsportefeuille wordt toegepast.

Vanaf 2005 zullen naar verwachting de Nederlandse verslaggevingsregels onderworpen zijn aan het regime van de IAS, de International Accounting Standards. In deze voorschriften wordt winstegalisatie via de beleggingsportefeuille niet getolereerd. De commissie-Traas wil hier niet op wachten. Aan de `onbevredigende situatie' in de verzekeringsbranche moet volgens de commissie snel een eind worden gemaakt.

Directe aanleiding voor de vorming van de commissie-Traas was het faillissement van de verzekeraar Vie d'Or. Uit de financiële rapportage van deze onderneming bleek de slechte stand van zaken nauwelijks te destilleren.