Nieuwe domeinnamen leveren vooral problemen op

De uitgifte van nieuwe domeinnamen op internet jaagt het bedrijfsleven op kosten, zorgt voor nieuwe conflicten en maakt weinigen gelukkig, meent Bas Kist.

Onlangs maakte ICANN, de organisatie die verantwoordelijk is voor de domeinnamen op internet, bekend dat er definitief goedkeuring is gegeven voor uitgifte van domeinnamen met de uitgangen .biz en .info. Net als de bekende extensies .com, .org en .net zijn .biz en .info niet gekoppeld aan een bepaald land (zoals bijvoorbeeld de domeinnamen met een .nl uitgang), maar zijn ze bedoeld voor internationaal, commercieel gebruik.

De introductie van deze twee nieuwe domeinnamen door ICANN lijkt vooral te zijn ingegeven door het tekort aan .com-domeinnamen. De .com-extensie is populair bij het (internationale) bedrijfsleven omdat .com beschouwd wordt als de afkorting van 'commerce', en de naam (zonder band met een land) geschikt is voor wereldwijd gebruik. De laatste jaren is er een ware run ontstaan op deze namen. Op dit moment zijn er ruim 22 miljoen .com-namen geclaimd en het spreekt voor zich dat alle mooie en voor de hand liggende namen inmiddels vergeven zijn. Wie in 2001 denkt zijn merk- of bedrijfsnaam nog als .com naam te kunnen registreren komt bedrogen uit.

Om die reden lijken de nieuwe extensies interessant. De .biz-domeinnaam, die alleen door bedrijven aangevraagd mag worden, vormt een aantrekkelijk alternatief voor de .com-naam. Datzelfde geldt voor de .info-domeinnaam, die niet alleen beschikbaar is voor ondernemingen maar ook voor particulieren.

Voor beide domeinnamen is een speciaal uitgiftebeleid opgesteld. Anders dan bij de .com-namen is niet gekozen voor het principe `wie het eerst komt, het eerst maalt'. Om de aanvragers gelijke kansen te bieden zal er loting plaatsvinden als er meer aanvragen voor dezelfde naam worden ingediend. Ook wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met eventuele merkrechten van derden. Bij de .info hebben merkhouders zelfs het recht om als eerste in te tekenen. Ook is voor beide namen ten behoeve van merkhouders een speciale geschillenregeling opgezet.

De vraag is natuurlijk wie er nu zit te wachten op deze nieuwe domeinnamen. Lossen zij de bestaande problemen op? Naar mijn mening niet. Integendeel, de nieuwe namen zullen vooral voor heel veel nieuwe problemen zorgen.

Welke bedrijven zullen zich storten op de .biz en .info? Dat zijn in de eerste plaats natuurlijk de ondernemingen die voor hun merken of bedrijfsnamen om een of andere reden de .com naam niet te pakken hebben kunnen krijgen. Voor deze bedrijven is een nieuwe, internationaal te gebruiken domeinnaam zeer aantrekkelijk. Echter, de kans dat zij de gewenste naam nu wel weten te bemachtigen is in veel gevallen niet erg groot. Immers, het feit dat de .com naam indertijd aan hun neus voorbij is gegaan wijst er op dat er meer belangstellenden voor deze naam zijn. Wereldwijd wordt nu eenmaal op grote schaal gebruik gemaakt van dezelfde merk- en handelsnamen. De aanvragers zullen gewoon moeten loten met alle andere rechthebbenden. Gezien het feit dat het bedrijfsleven over de hele wereld, anders dan bij de start van de .com vele jaren geleden, zeer goed doordrongen is van het belang van domeinnamen, is het te verwachten dat er een zeer groot aantal aanvragen voor de meest uiteenlopende namen zullen worden ingediend.

Maar niet alleen de lieden die de .com-boot hebben gemist zullen zich melden. Ook de ondernemers die de naam al als .com-naam bezitten zullen meedingen met hun merken en handelsnamen. Want hoewel zij in het geheel niet zitten te wachten op de .biz en .info - zij zitten met hun .com immers prima – zullen zij willen voorkomen dat er verwarring ontstaat. Shell moet er natuurlijk niet aan denken dat een ander bedrijfje, dat toevallig ook Shell heet, de namen shell.biz en shell.info te pakken krijgt.

Wat hiervoor is gezegd over merknamen geldt natuurlijk helemaal voor generieke termen. Wie denkt even makkelijk met de mooie generieke naam bingo.biz of bingo.info naar huis te gaan heeft het mis: u zult moeten loten met een zeer groot aantal andere gegadigden.

Kortom, velen zullen geld, tijd en moeite gaan steken in de registratie van de nieuwe namen, maar slechts een klein aantal hiervan bereikt uiteindelijk het gewenste resultaat. De naam kan immers maar één keer vergeven worden. Daarnaast staat het als een paal boven water dat de nieuwe domeinnamen voor een groot aantal nieuwe conflicten en problemen zullen zorgen. Bij de registratie zullen belanghebbenden (met dezelfde namen) uit verschillende landen met elkaar geconfronteerd worden, wat tot conflicten kan leiden die hiervoor niet bestonden. Het zal hard tegen hard gaan en iedereen zal alles in het werk stellen om de gewenste naam te bemachtigen. En degene die de naam uiteindelijk toegewezen krijgt zal ook in een later stadium, als hij de naam in gebruik neemt, mogelijk bestreden worden. Met een .biz of .info richt hij zich immers vaak over alle landsgrenzen heen, waardoor rechten van anderen geschonden kunnen worden.

Ondanks het feit dat ICANN en zijn partners voor een registratie-systeem hebben gekozen dat de uitgifte zo eerlijk en ordelijk mogelijk zal laten verlopen – met name het voorrangsrecht voor merkhouders houdt de notoire domeinnaamkapers buiten de deur – , zal de hele operatie meer kwaad dan goed doen. De uitgifte van de nieuwe domeinnamen jaagt het bedrijfsleven flink op kosten, het zorgt voor veel nieuwe conflicten en het maakt uiteindelijk maar weinigen gelukkig. En die gelukkigen zijn niet alleen diegenen die de gewenste namen weten te bemachtigen, maar natuurlijk ook de juristen die hun handen vol krijgen. Wat dat betreft hoort u mij ook niet klagen.

Mr. Bas Kist is partner/directeur van merkenbureau Shield Mark in Amsterdam.

    • Bas Kist