Nederlander over gentechnologie `iets kritischer'

Onderzoeker J. Gutteling over de opvatting van Nederlanders over genetisch gemanipuleerd voedsel. ,,Men is iets kritischer.''

De acceptatie voor gentechnologie neemt af. Ruim 70 procent van de Nederlanders ziet genetische manipulatie en voeding voor zichzelf als een belangrijk onderwerp. Maar een even groot deel geeft aan dat de informatievoorziening over het onderwerp onvoldoende is.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Vandaag begint onder leiding van de commissie-Terlouw het publieke debat Eten en Genen, over `de randvoorwaarden waaronder biotechnologie met betrekking tot voedsel maatschappelijk acceptabel is'. Van de ondervraagden meent 32 procent dat genetische manipulatie de kwaliteit van leven zal verbeteren, 38 procent vreest verslechtering. In '99 was dat nog respectievelijk 51 en 21 procent.

Ook de morele acceptatie van genetische manipulatie van voedsel is ten opzichte van twee jaar geleden afgenomen. Minder dan de helft van de ondervraagden beschouwt genetische manipulatie van voeding als nuttig. (In 1999: 71 procent). Het onderzoek, een opdracht van de commissie-Terlouw, werd uitgevoerd door de Twentse wetenschapper J. Gutteling.

Neemt de steun voor gentechnologie af?

,,Mensen zijn iets kritischer geworden. Heeft misschien te maken met de publiciteit rondom het thema. De laatste maanden hebben vooral Greenpeace en de Consumentenbond veel aandacht besteed aan genetische manipulatie en voeding. Ongeveer de helft van de ondervraagden heeft hierover gehoord via deze organisaties, terwijl informatie van overheid en bedrijfsleven slechts bij een paar procent bekend is.''

De Consumentenbond is toch niet zozeer voor of tegen genetisch gemanipuleerd voedsel, als wel voor duidelijke informatie hierover?

,,Ruim negentig procent van de ondervraagden vindt dat deze voeding apart geëtiketteerd zou moeten worden.''

Voedselveiligheid is recent als thema sterk naar voren gekomen. Klinkt dat door in de antwoorden?

,,Dat hebben we niet zo direct gevraagd.''

Opvallend is dat een meerderheid nu vindt dat genetische manipulatie van voedsel wel gebruikt mag worden om het voedseltekort in de derde wereld op te lossen. Tegelijkertijd is men kritisch over toepassing in Nederland. Wat vindt u daarvan?

,,Daar krijg je soms wat kriebels bij. Een aantal organisaties wijst in dit verband overigens op het een probleem dat octrooien van genetisch gemanipuleerd voedsel in handen zijn van een paar grote multinationals. Misschien is dat op te lossen door eenzelfde benadering als bij het goedkoop verstrekken van medicijnen tegen aids in Zuid-Afrika.''

Lust u zelf een genetisch gemanipuleerde aardappel?

,,Ik durf dat wel aan. In het busje hierheen heb ik vast meer risico gelopen. Mensen lijken vooral te reageren vanuit de houding: onbekend maakt onbemind. Na het debat moeten mensen een betere keuze kunnen maken. Niet op basis van angst, maar op grond van kennis van zaken.''