Meer geld voor politie en justitie

Politie en justitie krijgen 8.000 extra agenten en zogeheten toezichthouders, personeel zonder opsporingsbevoegdheid. Het kabinet trekt hiervoor enkele honderden miljoenen guldens uit. Minister Korthals (Justitie) publiceert morgen in de nota Strafrecht en Criminaliteitsbeheersing een nadere uitwerking van de plannen.

Korthals wil met het extra personeel het percentage misdaden dat opgelost wordt flink verhogen. Politie en justitie komen nu niet verder dan 15 procent. Met de aangekondigde uitbreiding moet dat 20 procent worden.

Met het extra personeel moeten opsporingsinstanties de jaarlijkse stapel van 80.000 onbehandelde aangiften kunnen wegwerken. Deze aangiften, 7 procent van het totaal, bevatten volgens de politie voldoende aanknopingspunten voor nader onderzoek, maar worden wegens personeelsgebrek niet onderzocht.

Behandeling van deze aangiften kan volgens Justitie leiden tot 43.000 nieuwe strafzaken per jaar. Hieronder vallen ook 200 zaken tegen criminele organisaties die zich bezighouden met handel in wapens en drugs.

Een deel van het nieuwe personeel krijgt geen opsporingsbevoegdheid; het mag alleen toezicht uitoefenen. Hieronder valt ook de bevoegdheid bekeuringen uit te schrijven voor kleine overtredingen, zoals het aanbrengen van graffiti en het achterlaten van afval. Hiermee probeert het kabinet tegemoet te komen aan de roep om meer blauw op straat. Vorige week bleek uit onderzoek dat de politie volgens de Nederlandse bevolking te weinig zichtbaar is.

Hoeveel van de 8.000 nieuwe mensen agent worden en hoeveel toezichthouder is nog niet bekend. De politie telt nu 43.000 agenten.

De kosten van de personeelsuitbreiding worden door het kabinet uitgesmeerd over de periode 2002-2005. Een eerste deel wordt gereserveerd in de begroting voor 2002. De rest komt voor rekening van het kabinet dat na de verkiezingen van volgend jaar aantreedt.