Allochtonen halen leerachterstand in

Allochtone kleuters lopen hun leerachterstand in. Vergeleken met vijf jaar geleden maakten alle leerlingen van groep twee de begrippentoets voor taal en de toets ordenen voor rekenen beter. De stijging is het sterkst bij allochtone kleuters. Dat blijkt uit het PRIMA-cohortonderzoek dat het SCO-Kohnstamm Instituut en het ITS in Nijmegen sinds 1994 uitvoeren op verzoek van het ministerie van Onderwijs. De onderzoekers schrijven de verbeterde resultaten toe aan de kleinere klassen, en de steeds beter gekwalificeerde leerkrachten.