Werk voor Lubbers

Bij het vijftigjarige jubileum van het Hoge Comissariaat van Vluchtelingen klaagt hoge commissaris Lubbers over de groeiende weerzin tegen asielzoekers in geïndustrialiseerde landen. Maar dat komt omdat er zoveel gewone immigranten tussen zitten die de asielprocedure ophouden. Als hoge commissaris is Lubbers de aangewezen persoon om nieuwe wegen aan te geven voor een snellere schifting van asielzoekers, desnoods door verandering van het verdrag. Europa stelt veel geld beschikbaar voor vluchtelingen, maar het komt verkeerd terecht, niet in de noodlijdende regio's maar in Europa zelf. Tientallen miljarden gaan jaarlijks naar opvang en beoordeling van bijna een half miljoen mensen die vaak worden afgewezen voor asiel, terwijl de meeste van de 21 miljoen vluchtelingen in de regio achterblijven en het in overbevolkte kampen met een grijpstuiver moeten doen. Het armlastige Commissariaat moet nu honderden stafleden ontslaan. Tijd voor een diplomatiek initiatief van Lubbers. Gesteund door het Commissariaat en met het vooruitzicht op eenvoudiger procedures zouden rijke landen tot meer gerichte inspanning bereid moeten zijn voor vluchtelingen.