Van-Boxtelpreekjes

Tolerant en open Amsterdam zou geschikter moeten zijn voor immigranten dan New York, dacht immigratiespecialist John Mollenkopf van New York City University, toen hij aan een vergelijkend onderzoekje begon. Maar dat viel in de praktijk tegen. New York heeft relatief meer immigranten dan Amsterdam waar blanke autochtonen nog net in de meerderheid zijn. Maar New-Yorkse immigranten integreren beter dan Amsterdamse, zei hij in een lezing voor het John Adams instituut.

Het Nederlandse schoolsysteem is gesegregeerd en als allochtone kinderen daar eenmaal zijn mislukt, hebben ze geen tweede kans meer om hogerop te komen. Op Surinamers na is de tweede generatie immigranten slecht opgeleid. De tweede generatie Amerikaanse allochtonen is daarentegen geheel Engelstalig. Bijna iedereen heeft een middelbareschooldiploma. New-Yorkse immigranten werken bijna allemaal tot tevredenheid van henzelf en andere New-Yorkers. ,,Een baan geeft respect'', zegt Mollenkopf, ook al is het slecht betaald borden wassen. Op het werk hebben oude en nieuwe New-Yorkers zich aan elkaar leren aanpassen. Nederlandse allochtonen zijn daarentegen vaak onzichtbaar en werkloos. De stereotype Nederlandse allochtoon wordt geacht van de overheid te leven en daarom moet hij Van-Boxtelpreekjes aanhoren over integratie. Amerika is harder maar geldt toch als de hoofdprijs voor elke emigrant. Kwestie van menselijke waardigheid.