Steun ontslag van onwillige werknemers

Het kabinet gaat ermee akkoord dat zieke werknemers die niet meewerken aan hun terugkeer, kunnen worden ontslagen. De directeur van het arbeidsbureau dat de ontslagaanvraag behandelt wordt wel verplicht een tweede oordeel te vragen aan de uitvoeringsinstelling, zoals Gak of Cadans.

Met deze aanpassing op een voorstel van VVD, D66 en CDA lijkt de ruzie in de coalitie over beëindiging van het ontslagverbod voor zieke werknemers gesust. ,,Door deze waarborg in te bouwen is de kou uit de lucht'', zei premier Kok gisteren na de ministerraad.

Een gelegenheidscoalitie van VVD, D66 en CDA diende deze week op de `Wet verbetering poortwachter' een amendement in, dat regelt dat werknemers die niet meewerken aan hun eigen herstel, kunnen worden ontslagen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die zonder goede reden een aanbod voor ander werk weigeren. De PvdA reageerde fel op het voorstel van de coalitiegenoten VVD en D66, omdat zieke werknemers in een te zwakke positie zouden komen.

Het Kamerlid Smits (PvdA) houdt zich nog op de vlakte of de PvdA het amendement nu wel zal steunen. ,,Ik constateer dat het kabinet vond dat er een `onbalans' in het voorstel zat. Dit is een poging om het te herstellen.'' Ze zegt het van groot belang te vinden dat duidelijk wordt wat `passende arbeid' inhoudt als de werkgever een aanbod voor ander werk doet. Het Kamerlid Wilders (VVD) is tevreden: ,,Dit is een minieme aanpassing. Ons amendement blijft overeind.''

De vakbonden FNV, CNV en Unie MHP dreigden deze week het overleg in de Sociaal-Economische Raad over de toekomst van de WAO te verlaten als het amendement zou worden aangenomen. De FNV trekt dit dreigement nu in. ,,Dit is een verbetering, al houden we er wel een nare bijsmaak aan over.'' Het CNV en Unie MHP houden een slag om de arm.

ANALYSE: pagina 3