Stand

De suggestie in het artikel `Friese adel' als zou in de standenindeling van de Middeleeuwen en nog eeuwen daarna de adel de eerste stand zijn geweest, is onjuist (NRC Handelsblad, 12 juni). De volgorde is: Geestelijkheid, adel, derde stand.

In de standsindeling van de Middeleeuwen heeft waarschijnlijk Plato een grote rol gespeeld met zijn indeling in wijzen, wachters (ook wel krijgslieden), werkende stand. In de christelijke Middeleeuwen kwam de geestelijkheid op de plaats van de wijzen van Plato, want zij werd geacht draagster van Gods Geest te zijn, en daarmee draagster van de ware wijsheid.