Staking Belgische kranten voorbij

De Belgische kranten De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk zouden vandaag weer verschijnen. Na een staking van twee dagen heeft de directie gisteren een akkoord bereikt met het personeel. Het conflict bij de kranten, uitgegeven door de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM), was veroorzaakt door het ontslag van enkele journalisten. De directie heeft nu twee ontslagen werknemers een gouden handdruk beloofd. Verder heeft zij toegezegd dat het systeem van functioneringsgesprekken wordt verfijnd. Ook komt er overleg over de werkdruk en de toekomst van de kranten. Zij hebben een gezamenlijke oplage van ongeveer 380.000 exemplaren.