Raad voor Cultuur wil twee miljoen extra

De Raad voor Cultuur wil er twee miljoen gulden bij om aan de toenemende werkzaamheden het hoofd te bieden. Dit heeft voorzitter Winnie Sorgdrager laten weten tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De Raad maakte onlangs bekend beter met de kunstwereld te willen communiceren en ook procedures voor subsidieaanvragen doorzichtiger te willen maken. Intussen heeft de Raad te maken met een flink stijgend aantal aanvragen.

De Raad kreeg na het advies voor de laatste Cultuurnota veel kritiek van vooral voor subsidie afgewezen kunstinstellingen over ondoorzichtigheid en willekeur. Zonder extra geld ziet het adviesorgaan geen kans de werkwijze aan te passen.

De Raad voor Cultuur voelt er voorts bijzonder weinig voor om in de toekomst ook te gaan bepalen hoeveel subsidie instellingen zouden moeten krijgen. Hij geeft er de voorkeur aan slechts aan te geven wie wel en niet en wie meer en minder rijksgeld dienen te ontvangen. Anders zou er aan de Raad een heel financiëel apparaat moeten worden gekoppeld dat het budget van de overheid bijhoudt en ook de financiële budgetten van alle deelnemende kunstinstellingen doorgrondt. Volgens de Raad is dit niet wenselijk.