Nederlandse troepen naar Macedonië

Nederland is onder voorwaarden bereid honderd tot tweehonderd soldaten bij te dragen aan een eventueel uit te zenden vredesmacht van de NAVO naar Macedonië.

In totaal moet de NAVO-macht drieduizend man gaan tellen. Het kabinet heeft gisteren besloten tot deze bijdrage. Volgens premier Kok betreft het een voorlopig besluit, dat nog niet geheel definitief is. Het kabinet wil vóór het uitzenden van de troepen weten met welke opdracht de NAVO-macht straks naar Macedonië gaat, en wil dat niet pas horen ,,als we er al zijn''.

De missie in Macedonië is namelijk niet zonder risico, aldus Kok. ,,De Balkan is en blijft een kruitvat, maar het herstellen van stabiliteit weegt voor ons zwaarder.'' Hij kon nog niet zeggen welke Nederlandse eenheden eventueel worden ingezet. Nadat het kabinet een definitieve beslissing heeft genomen, moet de Tweede Kamer daar eveneens nog mee instemmen.

De NAVO besloot eerder deze week voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een vredesmacht, die wordt ingezet bij een vrijwillige ontwapening van Albanese strijdkrachten in de ex-Joegoslavische deelrepubliek. De vredesmacht gaat alleen aan het werk als de strijdende Albanese en Macedonische partijen tot een politiek akkoord komen over een staakt-het-vuren.

Of het snel tot een akkoord komt, is nog onduidelijk. Woensdag liepen de onderhandelingen daarover vast. President Trajkovski van Macedonië noemde de eisen van de Albanezen ,,onacceptabel''.

Volgens de NAVO kan de vredesmacht tien dagen na het ondertekenen van een akkoord worden ingezet. De operatie wordt dan gebaseerd op een verzoek van Macedonië om bijstand van de NAVO-bondgenoten. Dat zou een VN-mandaat overbodig maken.

De NAVO peilt op dit moment of de lidstaten willen bijdragen aan een troepenmacht die moet toezien op de ontwapening. Naast Nederland behoren ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje tot de mogelijke leveranciers van troepen naar Macedonië.

Premier Kok hoopt dat ,,ook grote landen'' deelnemen aan de vredesmacht, maar hij verklaarde dat daar met die landen nog niet over was gesproken. De Verenigde Staten, die nu met 700 man aanwezig zijn in Macedonië, kunnen logistieke bijdragen leveren, verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell eerder deze week.

Ten tijde van de Kosovo-oorlog in 1999 waren eveneens Nederlandse militairen onder de vlag van de NAVO aanwezig in Macedonië. Vorig jaar zomer werden de laatste logistieke troepen teruggetrokken uit de Macedonische hoofdstad Skopje.