Marianne Vaatstra 3

Het bericht over de onterechte aanhouding in de zaak-Vaatstra heeft me geschokt. Arrestatie van iemand onder druk van de publieke opinie, van iemand van wie op dat moment de onschuld vaststaat, is laakbaar. Degene die hiervoor verantwoordelijk is, toont zich het ambt niet waardig en behoort daaruit te worden verwijderd. De desbetreffende Irakees komt schadevergoeding toe wegens vrijheidsberoving.