Marianne Vaatstra 2

Opdracht geven iemand te arresteren wegens een feit waarvan je zeker weet dat hij het niet heeft gepleegd. Dat is uitsluitend gangbaar in verwerpelijke dictaturen en bananenrepublieken, zou je denken. Maar nee. Gisteren hoorde en zag ik de Leeuwarder officier van justitie R. de Graaf op de televisie verklaren dat dit in de zaak Marianne Vaatstra is gebeurd, en wel omdat `de publieke opinie' daartoe noopte. Betreft dit slechts een tijdelijke vlaag van verstandsverbijstering bij het OM, of gaan we straks onder druk van morrend volk ook over tot de logische vervolgstap: het bewust veroordelen van onschuldigen?