Frequentie radio toch via veiling

De etherruimte voor commerciële radiozenders zal ondanks negatieve adviezen uit de Tweede Kamer en van een speciale commissie toch worden geveild.

Nieuwkomers op de markt voor commerciële radio krijgen evenveel rechten als de huidige aanbieders. De huidige commerciële zenders zijn furieus en bereiden juridische claims voor.

Het kabinet heeft gisteren op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een voorstel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de veiling van radiofrequenties. Bronnen rondom het kabinet hebben dat bevestigd.

Kern van het akkoord is dat in totaal tien `kavels' zullen worden geveild. Vier daarvan zullen beschikbaar komen voor specifieke zenders, de zogenoemde geclausuleerde of gekleurde kavels, voor onder meer klassieke muziek, nieuws en een Nederlandstalige zender. De overige kavels zullen worden verkocht aan de hoogste bieder. Voor deze zes kavels zal een minimumprijs worden afgesproken.

Het ministerie van Financiën heeft nog wel vraagtekens bij de technische uitwerking van het voorstel. Ook juridisch zijn er nog wat ,,haken en ogen'', aldus een ingewijde.

Door toch te kiezen voor een veiling gaat het kabinet voorbij aan de unanieme wens van de Tweede Kamer om bestaande aanbieders een voorkeurspositie te geven bij een herverdeling van de frequenties.

Vervolg RADIO: op pagina 17

Zenders 'verbijsterd' over veilingbesluit

Vervolg van pagina 1

Ook legt het kabinet het rapport van de commissie Bouw naast zich neer die geadviseerd had zeven van de tien kavels te verstrekken aan bestaande partijen en de rest te veilen. De publieke zenders hoeven niet mee te doen met een veiling, zij behouden hun frequenties.

De verdeling van de etherfrequenties voor commerciële radio zat al maanden in een impasse. Het kabinet wilde de frequenties in principe veilen. PvdA, VVD en D66 waren voorstander van het plan van de commissie Bouw. Volgens het kabinet kleven daar onoverkomelijke juridische bezwaren aan. D66-woordvoerder Bakker reageert afwijzend op het gisteren tot stand gekomen akkoord.

De commerciële radiozenders zijn ,,verbijsterd''. Volgens Martin Banga, voorzitter van de Vereniging van Commerciële Radio-omroepen, zullen de vier `gekleurde' kavels niet voorkomen dat ook aanbieders van klassieke- of nieuwsradio diep in de buidel zullen moeten tasten voor een frequentie. Radio-538-directeur Erik de Zwart: ,,De `gekleurde' veiling van vier kavels levert naast de al bestaande `publieke' publieke omroep ook een `commerciële' publieke omroep op.'' Hij kondigde nieuwe acties en een gang naar de rechter aan.'' Robert Jan van der Hoeven van Broadcast-partners, een antennebedrijf: ,,Als er geveild gaat worden, dan stappen we een mijnenveld in.''