EU-akkoord over kabeljauwvangst

De Europese Unie en Noorwegen hebben overeenstemming bereikt over maatregelen die de kabeljauwstand in de Noordzee op peil moeten houden. Noorse vissers zullen netten met grotere mazen gebruiken om de vangst van jongere vissen te voorkomen. De kabeljauw in de Noordzee wordt met uitsterven bedreigd door jarenlange overbevissing. De visquota voor dit jaar zijn verlaagd. Er mag geen kabeljauw worden gevangen in de paartijd, van februari tot april, zo is afgesproken.