Draagvlak voor nieuw cultuurfonds

Provincies, gemeenten, brancheorganisaties en podia voelen veel voor één landelijk, aanvullend fonds dat de verscheidenheid in de programmering van podiumkunsten in Nederland stimuleert met losse subsidies.

Dit schrijft Rinus Haks, oud-gedeputeerde voor cultuurzaken van de provincie Noord-Holland, in zijn advies aan staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur. Het fonds moet in de plaats komen van de huidige baaierd aan aparte regelingen. Van der Ploeg kondigde zijn voornemen voor het instellen van zo'n fonds aan in de Cultuurnota 2001-2004. Het fonds krijgt ook een rol bij het trekken van meer publiek voor minder toegankelijke producties.