De goede zaak

In het artikel `Nepnieuws voor de goede zaak' (NRCHandelsblad 16 juni) betoogt Maarten Huygen dat steeds meer charitatieve instellingen het niet zo nauw met de feiten nemen. Het mediaspektakel rondom de abortusboot is voor hem aanleiding om ook andere hulporganisaties te beschuldigen van het ensceneren van nepgebeurtenissen om `free publicity' te verkrijgen.

Tot mijn verbazing zet Huygen War Child Nederland in het rijtje organisaties die zich daaraan schuldig zou maken. Zijn bewijsvoering (een hulpactie voor Kosovo) past niet in het betoog. De Kosovo-crisis was geen nepgebeurtenis. War Child heeft de pers niet misleid, en zou dat ook nooit doen. De Kosovo-crisis en de actie zijn destijds `gehyped' door de media, niet door War Child. Huygen suggereert dat de hulpactie bedoeld was om er als organisatie groot van te worden. Hij vermeldt niet dat War Child de genoemde hulpactie niet heeft geïnitieerd, maar participeerde in een breder samenwerkingsverband om op haar manier het lijden van kinderen uit Kosovo te verlichten. De hulpverlening van War Child is veel breder dan Huygen vermeldt en is vooral gericht op psychosociale hulp aan oorlogskinderen.

Helaas lijken de media beperkt geïnteresseerd in inhoudelijk nieuws over hulpverlening. Zoals het nieuws dat War Child een nieuw project is gestart in Sierra Leone en dat het de hulp aan getraumatiseerde kinderen in Grozny heeft hervat.