Borssele wil niet weten van sluiting

Elektriciteitsproducent EPZ, exploitant van de kerncentrale Borssele, blijft erbij dat er geen afspraak is over de datum waarop de centrale wordt gesloten.

Dit bleek gisteren tijdens de rechtszaak die staat tegen EPZ heeft aangespannen bij de arrondisementsrechtbank in Den Bosch.

De staat stelt dat in 1994 is overeengekomen dat de centrale in 2004 de deuren sluit en eist een dwangsom van 2 miljoen gulden voor elke dag dat de centrale daarna nog open is.

EPZ zegt echter dat er nooit zo'n overeenkomst is geweest. De afspraak om de laatste kerncentrale in Nederland, die in ruim 4 procent van de totale elektriciteitsvoorziening voorziet, te sluiten werd in 1994 gesloten tussen het Rijk en de Sep, de inmiddels opgeheven organisatie van samenwerkende elektriciteitsproducenten. Volgens EPZ was de Sep niet bevoegd om EPZ te vertegenwoordigen bij zo'n beslissing.

De technische levensduur van Borssele, dat in 1973 operationeel werd, loopt af in 2013 maar EPZ woordvoerder Ger Villerius zegt dat, gezien de kwaliteit van de centrale, er nog wel tien jaar langer kan worden gedraaid.

De rechtzaak komt op een moment dat er internationaal weer een discussie is opgelaaid over kernenergie.

De Amerikaanse president George W. Bush ziet kerncentrales als een belangrijk middel om het hoofd te bieden aan de energiecrisis in zijn land en de EU commissaris voor energie, Loyola de Palacio,zei onlangs dat de Europese Unie niet kan voldoen aan de milieuverplichtingen uit het Kyoto-verdrag als de lidstaten de nucleaire centrales zouden sluiten. Duitsland aan de andere kant heeft besloten alle centrales de komende decennia te sluiten.

De overheid, bij monde van Mr. J. van Wijk, stelde gisteren dat het ontbreken van een maatschappelijke draagvlak voor kernenergie in Nederland de reden was waarom tot sluiting werd besloten en zei dat deze situatie nu niet anders is.

Ook het pleidooi van EPZ-advocaat Mr. N. Koeman dat de vergaande liberalisering van de elektriciteitsmarkt van de afgelopen jaren de overeenkomst niet langer geldig zou doen zijn gaat niet op, aldus Van Wijk. ,,De liberalisering had zich ook in 1994 al ingezet, de bedrijven hadden dit kunnen zien aankomen.'

De rechtbank doet op 21 september uitspraak.

Zelfs al wordt Borssele gesloten, dan nog zal er nucleair opgewekte elektriciteit worden gebruikt in Nederland. Van de 12 procent elektriciteit die jaarlijks wordt ingevoerd komt zo'n 20 procent uit Franse kerncentrales.