VS-wet: stop invoer van `bloeddiamanten'

Twee Amerikaanse afgevaardigden hebben gisteren een wetsvoorstel ingediend dat de illegale diamanthandel moet beteugelen. Met deze zogeheten `bloeddiamanten' worden burgeroorlogen in een aantal Afrikaanse landen gefinancierd.

Het wetsvoorstel, tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van de diamanthandel en mensenrechtenorganisaties, beoogt een verbod op de Amerikaanse invoer van diamanten met een onduidelijke herkomst. Ook moet het mogelijk zijn overtreders van zo'n invoerverbod te vervolgen, en hun vermogen in de Verenigde Staten te bevriezen.

Democraat Tony Hall, met republikein Frank Wolf indiener van het voorstel, gelooft dat de wet het voeren van oorlogen in Afrika minder lucratief maakt. De Verenigde Staten zijn met tweederde van de wereldhandel de grootste importeur van diamanten. Schattingen gaan ervan uit dat 4 procent van de wereldhandel in diamanten, die in totaal 18 miljard gulden beloopt, `besmet' is. Met de opbrengst zouden rebellen in landen als Angola, Sierra Leone en de Democratische Republiek Congo hun strijd kunnen voortzetten.

Voorstanders van het wetsvoorstel, dat naar verwachting nog dit jaar door het Congres wordt aangenomen, hopen dat het een opstap vormt voor verdere internationale maatregelen om de illegale diamanthandel aan banden te leggen. In april dit jaar waren ministers en diplomaten uit veertig landen bijeen in Brussel om te overleggen over een internationaal systeem van certificering, dat een eind moet maken aan de handel in `bloeddiamanten'. De betrokkenen bij dit Kimberley-proces beschouwen Zuid-Afrika, Rusland en Botswana overigens als bona fide diamantproducenten.