Theo van Gogh

Theo van Gogh geeft 'm weer flink van Jetje in zijn betoog `Gebrek aan zelfrespect' (CS 15/6). En terecht want onder zijn ruwe bolster blanke pit geweld ligt een belangrijke boodschap verborgen. De islam is een religie met een wereldbeschouwing die net zoals voorheen bijvoorbeeld het katholicisme, uit is op wereldheerschappij.

Helaas is het een betreurenswaardige Nederlandse eigenschap om in confrontatie met andere culturen, de eigen cultuur gering te schatten ten faveure van die andere culturen. Van Gogh legt dit gebrek aan zelfrespect genadeloos bloot. Zijn daaraan verbonden voornemen om ons te verlaten (emigreren) getuigt van wel erg weinig zelfrespect en lijkt me met het oog op zijn vrijmoedige levensopvatting niet zo'n erg best voornemen. In elke andere cultuur buiten de Nederlandse, zal hij nimmer dezelfde acceptatie ondervinden als hier. Niks emigreren dus. Hier blijven en trots zijn op eigen land, eigen cultuur en onze nog altijd behoorlijke reputatie in de wereld.