Pas verschenen: Non fictie

W.S. van Egmond en M. Mostert (red.): Spelen in de Middeleeuwen. Over schaken, dammen, dobbelen en kaarten. Verloren, 208 blz. ƒ53,–

Bundel in de serie Utrechtse bijdragen tot de Mediëvistiek, met artikelen over schaken in het middeleeuwse Bohemen, de materiële cultuur van het spel, schaken in de middeleeuws Arabische cultuur en de moraal van dobbelen en schaken.