`Overheden straks wel te vervolgen'

Over een aantal jaren kan de overheid justitieel aansprakelijk worden gesteld als ze in haar taak als controleur faalt. Dat verwacht Tweede-Kamerlid Rob van Gijzel (PvdA). Hij zei dit gisteren bij het Nationaal Forum Crisisbeheersing en Rampbestrijding in Rotterdam.

De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat gemeentes niet kunnen worden vervolgd als ze in gebreke blijven bij de uitoefening van een exclusieve overheidstaak, zoals vergunningverlening. De commissie-Alders kraakte gisteren in haar rapport over de cafébrand in Volendam harde noten over het openbaar bestuur. De overheid neemt haar controlerende taak niet serieus genoeg, luidde de kritiek.

Van Gijzel kwam tot zijn uitspraak in een discussie over de vraag in hoeverre de overheid en particulieren aansprakelijk moeten zijn voor onveilige situaties. Volgens VVD-Kamerlid Van den Doel zou ,,een aantal elementen van veiligheid'' moeten worden overgeheveld naar het Wetboek van Strafrecht. ,,Onveiligheid wordt dan een economisch delict. Het is een instrumentarium dat nog niet volledig benut is'', aldus Van den Doel.

Van Gijzel zette overigens vraagtekens bij het idee dat grotere aansprakelijkheid het probleem van veiligheid kan oplossen. Volgens hem moet ,,de kramp eruit''. ,,Mensen moeten kunnen zeggen: Bij ons is de veiligheid niet goed geregeld.'' Instellingen durven dit nu niet te melden uit angst dat de deur op slot gaat. In die gevallen zou een tijdelijke vergunning verleend moeten worden, gekoppeld aan afspraken over te nemen maatregelen, meent Van Gijzel.