OM in beursfraude niet ontvankelijk

Justitie heeft in de beursfraudeaffaire zó onzorgvuldig geopereerd dat dat ,,een ernstige inbreuk op de beginselen van een behoorlijk procesrecht'' betekent.

Het openbaar ministerie is daarom in de belangrijkste rechtszaak rond de beursfraude tot nu toe niet ontvankelijk verklaard. De verdachten worden om die reden voor de meest gewichtige aspecten van de beursfraudezaak niet bestraft. Volgens de Amsterdamse rechtbank, die vanochtend vonnis wees in de zaak rond het voormalige commissionairshuis Leemhuis en Van Loon, heeft het OM ,,een patroon van onzorgvuldig optreden'' tentoongespreid. Niet alleen de voormalige directie van het effectenhuis heeft schade geleden, maar ook ,,de strafrechtspleging in het algemeen'', aldus het vonnis.

Operatie Clickfonds begon in 1997 en is het grootste Nederlandse onderzoek naar financiële fraude ooit. De afgelopen weken diende de Leemhuis en Van Loon-zaak voor de rechter. Daarbij moesten de eerste hoofdverdachten, onder wie ex-directeur H. Vermeulen, terechtstaan.

De rechtbank constateerde vanochtend ,,grove veronachtzaming van de belangen van de verdachten.'' Bovendien heeft het OM aan het begin van het onderzoek de onderzoeksrechter ,,onvolledig'' en de rechtbank ,,deels onjuist en deels onvolledig geïnformeerd.'' Bij de aanvang van Operatie Clickfonds heeft Justitie in persberichten ,,ongenuanceerde, voorbarige en te sterk aangezette informatie verschaft''. Het vragen van rechtshulp aan Zwitserland is ,,vergaand slordig en onachtzaam'' verlopen.

Het vonnis heeft ingrijpende gevolgen voor de komende zaken tegen een aantal hoofdverdachten. Bovendien vergroot het oordeel de kans op een schadeclaim. De rechtbank stelt expliciet dat door met name de te zware beschuldiging over voorkennis ,,de belangen van het personeel en de aandeelhouders ernstig zijn veronachtzaamd''. Leemhuis en Van Loon was in bezit van de vier directeuren. Het bedrijf stond op het punt overgenomen te worden toen het betrokken raakte bij de beursfraudezaak. Later moest het voor een veel lagere prijs worden verkocht.

Het enige feit waar de rechtbank een lichte straf voor gaf is een personeelsuitkering die de directie buiten de belasting blijkt te hebben gehouden. De vier ex-directeuren moeten elk een boete van 25.000 gulden betalen, de rechtspersoon 100.000 gulden. In een bijzaak van het proces blijkt het OM een fout in de dagvaarding te hebben gemaakt. Daarbij gaat het om de aankoop van het appartement van Vermeulen, waarbij een deel van de aankoopsom buiten de notarisakte zou zijn gehouden. Omdat die beschuldiging niet goed geformuleerd staat, werd Vermeulen daarvan vrijgesproken. Een OM-woordvoerder noemde het vonnis ,,helder en duidelijk, maar niet leuk''. Het OM zal formeel appèl instellen bij het hof, maar of dat wordt doorgezet zal afhangen ,,van nadere bestudering''.

CLICKFONDS: pagina 11

DOSSIER: www.nrc.nl