Namen verwisseld

Onder het kopje `De galerie' doet Bas Roodnat (CS 11/5) verslag van zijn bezoek aan Galerie Famke van der Kooi in Zoelen. Zoals terecht wordt opgemerkt, verschilt de aanpak van de twee schilders die daar momenteel exposeren. Degenen die bekend zijn met het werk van beide schilders herkennen in Roodnats beschrijving `impressionistisch neigend naar abstractie, ingehouden kleurgebruik' de schildertrant van Gerrit de Weerd, terwijl `helderder kleurgebruik, traditioneler, figuratiever' kenmerken zijn voor het werk van Jaap Nieuwenhuis. Het stelt teleur en het verbaast dat Roodnat in zijn bijdrage de kenmerken van de twee schilders verwisselt. Deze verwisseling doet onrecht aan beide kunstenaars en zet de lezers van deze overigens interessante rubriek op het verkeerde been.

Naschrift

redactie

U heeft gelijk, laat Bas Roodnat weten, de namen van de schilders waren verwisseld. Overigens was bij zijn galerierubriek van 8 juni het foto-onderschrift onjuist: daarop stond een sculptuur van Paul van de Vorst afgebeeld.