La belle chocolatière

Het maakte Droste wereldberoemd: de verpleegster op de chocoladeblikken die ook weer afgebeeld staat op het blik dat zij zelf serveert. De beursgang van beursorganisatie Euronext flirt met het surrealisme van Droste. De verbeelding stokt bij de economische doelstellingen. Gewoon groeien en winst maken, of het nu om de verkoop van chocola gaat of om beursaandelen.

Euronext, het fusieproduct van de beurzen van Parijs, Brussel en Amsterdam, is een onderneming naar Nederlands recht die in Frankrijk naar de beurs gaat. Op het Amsterdamse koersenbord valt het fonds in de categorie buitenlandse bedrijven. De organisatie controleert hier en daar zichzelf. Zo zal Euronext Amsterdam er zelf op toezien dat de publicatieverplichtingen worden nageleefd en de Nederlandse noteringsregels worden gerespecteerd.

De drie beursdochters hanteren nog verschillende noteringsregels, verschillende handelssystemen en verschillende tarieven voor beursorders. Dat wordt binnenkort allemaal gelijkgetrokken. Juist door de aanstaande beursgang van de concurrerende Londense beurs is snelheid geboden. De integratie van Franse, Belgische en Nederlandse bedrijfsvoering volgt erna.

Volgens de bandbreedte die de banken voor de aandelen hebben vastgesteld, is Euronext circa 3 miljard euro waard. De beursganger biedt voor circa 400 miljoen euro nieuwe aandelen aan. In de huidige technologiecrisis lonkt de ouderwetse economie van Euronext. Het bedrijf is rijk gefinancierd en de winstmarges hoog. De afgelopen drie jaar maakten de beurzen gemiddeld 17 euro winst op iedere 100 euro omzet. Dat betekent niet dat Euronext een stabiele belegging is. Het bedrijf is voor zijn inkomsten vooral afhankelijk van de activiteit op de markt. De winst golft mee met het beursklimaat.

Veel geld hoeft Euronext met zijn beursgang eigenlijk niet op te halen. De balans is solide en de kas overvol. Maar in het grillige beursklimaat legt de beurs liever nu een oorlogskas aan, dan naar de markt te gaan als het kapitaal echt nodig is. En er is nog een reden om extra aandelen te verkopen. Minimaal een kwart van de aandelen moet vrij verhandelbaar zijn, wil de onderneming zich kwalificeren voor indexen die zij zelf exploiteert. Opname in belangrijke beursgraadmeters genereert vanzelf vraag omdat talloze grote beleggers de index volgen, zo is de gedachtegang. Welke ondernemer zou dat niet willen? In de economie van Euronext zorgt meer aanbod voor meer vraag. Dat is Droste nooit gelukt.

    • Jeroen Wester