In Japan malaise tot 2004

De Japanse economie zal tot 2004 nauwelijks groeien terwijl de regering werkt aan sanering van de banksector en herstructurering van de economie. Dit is de kern van het economisch beleid dat premier Junichiro Koizumi gisteren bekend heeft gemaakt.

,,Zonder hervorming is er geen groei'', zei Koizumi gisteren en hij waarschuwde de bevolking voor zware tijden: ,,Zonder een zekere mate van pijn te doorstaan zal zich geen zonnig perspectief openen.''

Volgens minister Heizo Takena (Economisch en Begrotingsbeleid) zal de economische groei de komende twee tot drie jaar tussen nul en een procent liggen. ,,De Japanse economie gaat de laatste tunnel binnen'', aldus Takenaka. Startpunt van de plannen is sanering van 11,7 biljoen yen (234 miljard gulden) aan oninbare leningen bij de grote, landelijk opererende banken in uiterlijk drie jaar tijd.

Deze sanering zal volgens Takenaka een groei van de werkloosheid met 100.000 tot 200.000 personen veroorzaken. Hun aantal bedraagt momenteel 3,2 miljoen. Sommige analisten waarschuwen voor een veel grotere stijging bij rigoureuze herstructurering dan de regering nu aangeeft.

De regering wil een programma van structurele hervorming en deregulering doorvoeren, waardoor de rol van de staat vermindert en er meer ruimte komt voor particulier initiatief. Van deze plannen zijn alleen nog de basisprincipes vastgelegd.

De regering werkt onder meer aan privatisering of sanering van een groot aantal (semi-)overheidsorganisaties dat zich soms met geheel onduidelijke taken bezighoudt en de overheid kapitalen kost. Lokale overheden moeten financieel onafhankelijker worden, zodat ze zelf hun prioriteiten kunnen bepalen en bijvoorbeeld geen bouwprojecten meer ondernemen uitsluitend omdat de regering in Tokio daar 80 procent subsidie voor op tafel legt.

Vanaf 2004 zou de groei in Japan weer op gang moeten komen, zo is de hoop van Koizumi. Dit keer niet doordat de overheid grote hoeveelheden belastinggeld in de economie pompt, maar dankzij vraag uit de particuliere sector. Het streefcijfer voor de toekomstige groei van de Japanse economie na 2004 is gesteld op twee à drie procent.

koizumipagina 13