Demonstreren mag bij kroonprinselijk huwelijk

Het grondrecht van demonstratie en vrije meningsuiting wordt niet beperkt op de huwelijksdag van prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta. Dit meldt de regering in antwoord op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer ter voorbereiding van de Toestemmingswet voor het aanstaande huwelijk, dat op 2 februari volgend jaar in Amsterdam wordt gesloten.

Kwesties van openbare orde behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam, zo onderstreept de regering in haar antwoorden. De verantwoordelijke bewindslieden onthouden zich daarom van een opvatting over het voornemen van het Amsterdamse gemeentebestuur om een bepaling over `bestuurlijke ophouding', die vorig jaar is vastgelegd als extra ordemaatregel bij het EK 2000, weer te schrappen.

Máxima Zorreguieta krijgt per 2februari volgend jaar een uitkering van rijkswege van bijna 1,4 miljoen gulden op jaarbasis. Deze uitkering is conform de Wet financieel statuut koninklijk huis, zo schrijft de regering aan de Kamer.

De Kamerfracties krijgen geen antwoord op diverse vragen die zij hebben gesteld over kwesties die de regering beschouwt als privé-aangelegenheden. De SGP-fractie krijgt geen duidelijkheid inzake haar verlangen dat Máxima zou overgaan naar het protestantse geloof. De regering volstaat met de mededeling, zoals eerder ook gedaan door prins Willem-Alexander, dat het Huis van Oranje protestants blijft en dat eventuele kinderen van het kroonprinselijk paar protestants worden gedoopt.

Evenmin wil de regering ,,thans of in een later stadium'' aangeven welke familieleden van Máxima op de huwelijksdag aanwezig zullen zijn. Aanvullende vragen over Máxima's vader, zoals over zijn voorzitterschap van de Baskische vereniging in Argentinië en eventuele banden met de afscheidingsbeweging ETA in Spaans Baskenland, blijven onbeantwoord. Verwezen wordt naar het rapport-Baud: ,,[Daarin] zijn alle relevante aspecten aan de orde gekomen en voldoende belicht.'' Berichten over de aankoop van een woning in Nederland door de vader van Máxima zijn volgens de regering onjuist.

De Toestemmingswet wordt op dinsdag 3 juli behandeld in de Verenigde Vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal. Aansluitend zullen de parlementariërs prins Willem-Alexander en Máxima officieel ontvangen in de Ridderzaal. Vanmiddag maakt het verloofde paar zijn opwachting bij de rijksministerraad in de Trêveszaal.

ANTWOORDEN REGERING: www.nrc.nl/Doc