Belgrado ziet af van wet samenwerking tribunaal

De Joegoslavische regering heeft de `uitleveringswet', die moest voorzien in de overdracht van Slobodan Miloševic aan het VN-tribunaal in Den Haag, ingetrokken. Toch wordt de Servische publieke opinie voorbereid op een naderende uitlevering.

,,Intens overleg'' tussen de twee partijen in de regerende coalitie – de Democratische Oppositie van Servië (DOS) en de Montenegrijnse Socialistische Volkspartij (SNP) – leverde gisteren geen doorbraak op. De SNP bleef zich verzetten tegen de mogelijkheid, Joegoslavische staatsburgers aan het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden uit te leveren. De SNP heeft jarenlang met de toenmalige president Miloševic samengewerkt en moet vrezen dat haar eigen leiders mogelijk in Den Haag belanden. Na de mislukking besloot de regering het wetsontwerp vandaag niet het parlement voor te leggen. Gezegd werd dat ,,een ander wettelijk kader'' wordt gezocht om Miloševic toch te kunnen uitleveren.

De uitlevering is van groot belang, omdat de internationale gemeenschap economische hulp afhankelijk maakt van concrete bewijzen dat Belgrado samenwerkt met het tribunaal. Die hulp komt op 29 juni ter sprake op een grote donorconferentie in Brussel. De Europese Unie liet gisteren weten dat het nog altijd de bedoeling is de conferentie te laten doorgaan. De Amerikaanse regering – strenger dan de EU – meldde dat nog vaststaat of zij naar Brussel komt. Als de VS niet komen, mislukt de conferentie.

De Joegoslavische en Servische regeringen bereiden de Servische publieke opinie in hoog tempo voor op die uitlevering. Dat gebeurt vooral in de vorm van onthullingen die al dan niet in de vorm van lekken naar de media worden doorgegeven. Vrijwel dagelijks worden nieuwe details vrijgegeven van oorlogsmisdaden, die tijdens Miloševic' regime in Kosovo zijn gepleegd. Massagraven met Kosovaarse slachtoffers van de Serviërs worden blootgelegd. Vrachtwagenchauffeurs komen in de media aan het woord met details over het vervoer van lijken naar geheime massagraven. Ministers vertellen over geheime opdrachten van Miloševic aan politie- en legergeneraals om de sporen van oorlogsmisdaden uit te wissen.

De onthullingen missen hun doel niet. Waarnemers maken melding van grote verwarring bij het publiek. Volgens de jongste opiniepeiling zijn voor het eerst méér Serviërs voor dan tegen uitlevering van Miloševic aan het VN-tribunaal in Den Haag: 46 procent van de ondervraagden stemt in met die uitlevering, 36 procent is tegen.

De verdedigers van Miloševic hebben gisteren een bedrag van 250 miljoen Duitse mark aangeboden als borgtocht voor de vrijlating van de op 1 april gearresteerde Miloševic, wiens gezondheid volgens hen slecht is. Op 14 juni wees een rechtbank in Belgrado een verzoek om vrijlating op borgtocht af met het argument dat de aangeboden borgtocht te laag was in relatie tot de rijkdommen die de ex-president zou hebben vergaard. De verdedigers van Miloševic zeiden eerder zeker te weten dat de helikopter die hem naar het vliegveld moet brengen, op weg naar Den Haag, ,,al klaar staat''.