Allert de Lange

In het zeer lezenswaardige stuk over Joseph Roth, `Een utopie van herinnering' door Ronald Havenaar (Boeken, 15.6.2001), wordt ten onrechte vermeld, dat het zo unieke Allert de Lange-archief tenslotte in Moskou zou zijn terechtgekomen en pas onlangs (naar aanleiding van het recente bezoek van koningin Beatrix aan Rusland) aan Nederland zou zijn teruggegeven. Dit is onjuist. Het archief bevond zich reeds gedurende tientallen jaren in het `Zentrale Staatsarchiv Potsdam' (voormalig DDR), en werd al in mei 1991 aan Allert de Lange teruggegeven, die het kort daarop in bruikleen aan het IISG kon overdragen.