VVD'er Harry Groen burgervader Landsmeer

Harry Groen (VVD), oud-wethouder van Amsterdam, wordt waarnemend burgemeester van Landsmeer. Hij stapte in februari vorig jaar op als wethouder Financiën wegens vermeende declaratiefraude. Een paar maanden later verliet hij op aandringen van partijgenoten ook de gemeenteraad, omdat hij opnieuw in opspraak raakte, ditmaal wegens belangenverstrengeling en een niet in het college van B en W overlegde schenking aan Amsterdam Promotions.

Groen heeft gisteren bij de commissaris van de koningin in Noord-Holland, J. van Kemenade, kennisgemaakt met de fractievoorzitters en wethouders uit Landsmeer. Na een unanieme instemming met zijn kandidatuur is hij meteen beëdigd. Per 1 juli begint hij als waarnemend burgemeester. Groen vervangt burgemeester B. Schneiders (PvdA) die per 1 juli burgemeester van Heemskerk wordt. ,,Ik voel me hierdoor absoluut gerehabiliteerd en ik ben de heer Van Kemenade buitengewoon erkentelijk. Dit zet een streep door wat er destijds is opgeschreven over onjuist gebruik van gemeenschapsgelden'', zegt Groen. Hij heeft ,,geen flauwe notie'' waarom Van Kemenade hem heeft benaderd. ,,Ik heb indertijd als wethouder wel prettig met hem samengewerkt.''

Van Kemenade heeft Groen inderdaad ervaren als goede bestuursman. ,,Het is een ervaren bestuurder die goed op de hoogte is van de Amsterdamse regio en van het bestuur in kleine gemeenten. Voor de twee jaar als wethouder in Amsterdam is hij twaalf jaar raadslid geweest in Uithoorn.'' Het gaat Van Kemenade niet om rehabilitatie. ,,Dat is niet aan mij. Er is destijds een discussie over zijn declaraties geweest, maar daar is geen veroordeling uit voortgekomen. Bovendien denk ik dat je juist bij iemand die daarover in opspraak is geraakt geen nieuwe declaratieproblemen hoeft te verwachten.''

Voordat Groen als wethouder in Amsterdam aantrad, was hij onder meer bestuursvoorzitter van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij en directeur van Boer & Croon Procesmanagement. De aanpak die hij gewend was in het bedrijfsleven – niet zeuren, maar doen – heeft hem in de politiek verschillende botsingen opgeleverd. Toch heeft hij er ontzettend veel zin in weer een functie in het openbaar bestuur te bekleden. ,,Ik raad iedereen uit het bedrijfsleven tijdelijk zo'n functie aan. Landsmeer lijkt me erg leuk, juist omdat het zo'n kleine gemeente is'', zegt Groen.

Wethouder in Landsmeer en partijgenoot F. Monteban is onder de indruk van het curriculum vitae van Groen. Hij is blij met zijn komst. De kennismaking gisteren was ,,zeer plezierig'', aldus Monteban. De declaratieproblemen zijn bij de kennismaking ter sprake gekomen, maar vormen volgens Monteban geen enkel probleem. Loco-burgemeester M. Smid (PvdA) stemt in met het `blanco begin'. Over de declaraties zegt hij: ,,Groen zou een beetje slordig zijn geweest met terugbetalen, die dingen gebeuren wel eens. Daar hoef je iemand niet zijn hele leven voor te diskwalificeren.''

De fractievoorzitters van Gemeente Belangen en GroenLinks zijn ook blij met de komst van Groen en achten hem heel bekwaam als bestuurder.