Verbazing over onderzoek IJburg

Het is de gemeente Amsterdam onduidelijk wat staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) beoogt met zijn onderzoek naar het prijspeil van de woningen in de nieuwbouwwijk IJburg. De staatssecretaris acht de huizenprijzen op IJburg ,,niet normaal''. Hoewel Remkes nog geen reden ziet in te grijpen, heeft hij de Tweede Kamer eergisteren toegezegd in augustus overleg te voeren met de projectontwikkelaars en aannemers die de nieuwe wijk in het IJmeer bouwen.

Volgens de gemeente Amsterdam zal Remkes, zolang hij geen controle op de interne boekhouding van de aannemers kan uitvoeren, er niet in slagen inzicht te krijgen in de vraag of de bouwprijzen op IJburg marktconform zijn of kunstmatig worden opgedreven.

Amsterdam voorspelt dat Remkes zichzelf bij zijn onderzoek zal tegenkomen. De prijzen worden namelijk niet alleen opgedreven door toenemende schaarste aan bouwvakkers – mede het gevolg van grootschalige projecten als de Betuwelijn en de HSL – maar ook door de milieu- en andere eisen van de rijksoverheid zelf. Bovendien worden het aantal en de omvang van de overheidssubsidies, sinds de koerswijziging van het derde kabinet-Lubbers, langzamerhand tot nul gereduceerd. Voor IJburg krijgt de gemeente nog wel een locatiesubsidie. Maar de overige rijksbijdragen zijn nagenoeg verdwenen. Amsterdam zelf heeft vooral greep op de grondprijs die in erfpacht wordt uitgegeven. In de ogen van het stadsbestuur is die niet te hoog.

Volgens wethouder Stadig (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) manifesteren de gevolgen hiervan zich niet alleen in Amsterdam. ,,Ik ben dus blij dat de staatssecretaris nu ook aandacht heeft voor dit landelijke probleem.''