STATIEGELD

Bijna een jaar wordt er inmiddels gesteggeld over het plan van minister van Milieu Pronk om statiegeld te heffen op blikjes, drinkkartonnen en plastic flesjes. Pronk wil op die manier twee vliegen in een klap slaan: een einde maken aan de grote stapels zwerfvuil die overal in Nederland te vinden zijn en bevorderen dat de wegwerpverpakkingen opnieuw gebruikt worden.

Het plan van Pronk leidde vanaf het begin tot fel verzet van de verpakkingsindustrie, die denkt dat de inzameling en verdere verwerking te veel geld gaat kosten, en de drankenbranche, die bang is voor omzetderving. De industrie wil 100 miljoen gulden uittrekken voor een voorlichtingscampagne die mensen ertoe moet bewegen geen zwerfvuil achter te laten. Ook zouden er veel meer afvalbakken moeten worden geplaatst.

De Tweede Kamer schaarde zich aanvankelijk achter het bedrijfsleven, zo bleek eind vorige maand bij de bespreking van het voorstel om statiegeld te heffen. Maar na een ommezwaai van Pronks eigen partij, de PvdA, kreeg de minister toch goedkeuring voor een statiegeldheffing van 50 cent op kleine plastic flessen en blikjes.

Mede op verzoek van de PvdA is Pronk nog in gesprek met de verpakkingsindustrie om hun te vragen toch vrijwillig mee te werken aan een statiegeldregeling. Weigert de industrie, dan dwingt Pronk de medewerking wettelijk af. Vooralsnog zit er weinig schot in de onderhandelingen.