Staking kranten in België

Door een staking zijn vandaag drie Belgische kranten niet verschenen. Het gaat om de dagbladen De Standaard, Het Volk/De Gentenaar en Het Nieuwsblad, behorend tot de VUM-groep met een oplage van in totaal 400.000 stuks in Vlaanderen.

De redactieleden van de drie kranten besloten volgens vakbondsvertegenwoordigers gisterenmiddag het werk gedurende 24 uur neer te leggen, omdat de directie van de uitgever weigert het aangekondigde ontslag van vijf journalisten in te trekken.

In totaal werken ongeveer driehonderd medewerkers bij de drie Belgische kranten. Op de achtergrond bij het conflict speelt de onvrede van het personeel over de groeiende werkdruk. De oorzaak daarvan zijn de dalende oplagecijfers.

Als de directie het been stijfhoudt, zou het personeel vanmiddag opnieuw over voortzetting van de stakingsactie praten. Dan komt er morgenmiddag mogelijk weer geen krant uit. De vakbondsvertegenwoordigers overweegden vanochtend nog om vandaag wellicht een 'noodkrant' van vier pagina's uit te brengen.

De journalisten-CAO in België voorziet in een jaarlijkse beoordeling. Bij twee negatieve aantekeningen ('onvoldoendes') kan een journalist worden ontslagen.

Intussen zit de concurrentie niet stil. De Financieel-Economische Tijd verhoogt de oplage met 30 tot 40 procent. Andere kranten spelen met dezelfde gedachte, maar willen geen precieze cijfers kwijt. Een gebrek aan capaciteit bij de drukpersen dreigde Het Laatste Nieuws, de grootste krant van Vlaanderen, parten te spelen.