Spoedprocedure MKZ-inenting

De strenge Europese voorwaarden voor inenting tegen mond- en klauwzeer zijn gisteren inzet geworden van een spoedprocedure bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Aanleiding is de eis van hobbyveehoudster H. Jippes in Yde (Noord-Drente) om haar vier schapen en twee geiten uit bescherming in te enten.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), dat zich daarover moest uitspreken, had het Europese Hof om een uitspraak gevraagd, omdat het in de Europese regelgeving ontbreekt aan een duidelijke grondslag voor de strenge eisen ten aanzien van beschermende vaccinatie. Het is voor het eerst dat het Europese Hof zo'n spoedprocedure toepast.

De Europese Unie hanteert in principe een verbod op vaccinatie, en schrijft voor dat ziektes als MKZ worden bestreden door het preventief slachten van dieren die door het virus worden bedreigd. Beschermende vaccinatie, waarbij de dieren na inenting mogen blijven leven, is volgens de Europese richtlijnen alleen bij uitzondering mogelijk onder strenge voorwaarden. Zo mogen de dieren pas twaalf maanden na vaccinatie alleen via gecontroleerde kanalen op de binnenlandse markt worden verkocht voor de slacht.

De advocaat van Jippes, C.Dekker, betoogde gisteren in Luxemburg dat elke veehouder zelf zou moeten kunnen kiezen tussen zijn economische belangen of vaccinatie. Volgens Dekker komen de schapen en geiten van Jippes nooit van het erf en nemen ze dus geen deel aan het handelsverkeer. Bovendien zou de Europese Unie bij de vaststelling van het non-vaccinatiebeleid in 1990 ten onrechte geen rekening hebben gehouden met het ongeschreven rechtsbeginsel van het dierenwelzijn.

In andere verklaringen, zoals in een protocol bij het Verdrag van Amsterdam, verbindt de Europese Unie zich daar wel aan, aldus Dekker. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Raad en vijf lidstaten, waaronder Nederland, verdedigden gisteren het Europese beleid.

Het Europese Hof van Justitie, nog niet helemaal gewend aan de spoedprocedure, beloofde ,,zo snel mogelijk'' uitspraak te doen.