Ook akkoord handel China met Europa

De Europese Unie en China hebben gisteravond onderlinge handelsgeschillen uit de weg geruimd, waardoor het pad is vrijgemaakt voor de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Europees Commissaris Pascal Lamy (Handel) en de Chinese handelsministers Shi Guangsheng voerden de afgelopen twee dagen overleg in Brussel. Eerder deze maand namen de Verenigde Staten de laatste beletselen weg door een akkoord met China over onder meer de subsidiëring van de Chinese landbouwsector.

,,De politieke wil van zowel de EU als China om de obstakels voor het lidmaatschap van de WTO uit de weg te ruimen, heeft vrucht gedragen'', aldus Eurocommissaris Lamy gisteren in een verklaring. ,,Dit is goed nieuws voor de EU, voor China en voor het multilaterale handelssysteem.'' Volgens Lamy zullen nu op het hoofdkwartier van de WTO in Genève besprekingen volgen om het toetredingsakkoord te finaliseren. Al op 28 juni komen de ongeveer 150 WTO-lidstaten bijeen. De akkoorden van de EU en de VS met China vormen de basis voor afspraken van andere WTO-leden met de Chinezen. Het Chinese WTO-lidmaatschap zal de economische hervormingen in China versnellen.

Lamy wilde gisteren geen bijzonderheden geven over het Europees-Chinees akkoord, omdat eerst de lidstaten moeten worden ingelicht. Vorig jaar oktober bereikten de EU en China al een akkoord, waarbij afspraken werden gemaakt over onder meer de opening van de Chinese markt voor telecommunicatie en verzekeraars, landbouw en de automobielsector. De EU zou vooral uitvoeringsproblemen op het gebied van banken en verzekeringen hebben willen oplossen.

Volgens het akkoord van vorig jaar worden joint-ventures voor verzekeraars mogelijk, met het management in Europese handen . Ook komen er meer licenties voor Europese verzekeraars. Voor meer dan 150 Europese exportproducten gaan de importtarieven omlaag, waaronder machines, cosmetica, schoeisel en textiel.

China hief ook beperkende joint-venturebepalingen op voor distributiebedrijven (supermarkten). Ook voor professionele diensten gaat de Chinese markt verder open. De Europese export naar China bedroeg volgens officiële cijfers van de Europese Commissie in 1998 ruim 25 miljard euro, terwijl de import op ruim 18 miljard euro uitkwam. Met China is vele jaren onderhandeld over WTO-toetreding. Grootste struikelblok was steeds dat China de voorkeursbehandeling van een ontwikkelingsland wenste.

De VS en China ruimden begin deze maand na langdurige onderhandelingen de laatste obstakels op. Eerder had president Bush het Congres al voorgesteld de status van `normale handelsbetrekkingen' met China te verlengen. President Clinton had die stap al genomen, maar het incident met het Amerikaanse spionagevliegtuig dat op het Chinese eiland Hainan is vastgehouden legde een schaduw over de betrekkingen.

    • Hans Buddingh'