`Nieuwe bierbrouwerij waarborg merk Grolsch'

Grolsch mag bouwen en brouwen in Boekelo. Tot vreugde van Grolsch en Enschede. Tot verdriet van de actiegroep in Boekelo.

Op het hoofdkantoor van Grolsch komen de felicitaties binnen. Ook van particulieren uit Boekelo. Het geeft maar aan dat het verzet tegen de bouw van een nieuwe brouwerij fel was, maar niet door iedereen gedeeld werd. Ook door de Raad van State niet. Het rechtsorgaan heeft bepaald dat in het landelijk gebied tussen de rijksweg A35 en het dorp Boekelo, even buiten Enschede, een brouwerij gebouwd kan worden zonder dat de natuur grote schade wordt toegebracht.

In de nieuwe brouwerij, een investering van 500 miljoen gulden, komen 750 mensen te werken. Dat is minder dan op de huidige locaties in Groenlo en Enschede (900). Door daling van de personeelskosten, minder transport tussen Groenlo en Enschede en een efficiënter productieproces, bespaart Grolsch jaarlijks 15 miljoen gulden. De nieuwe brouwerij versterkt de positie van Grolsch op de Europese biermarkt.

De biermarkt wordt gekenmerkt door overcapaciteit. Twee jaar geleden wilde het Belgische Interbrew Grolsch overnemen, op voorwaarde dat afgezien zou worden van nieuwbouw. Grolsch weigerde beleefd, het voelde zich niet geroepen om het probleem van de overcapaciteit op te lossen. De dreiging van een overname mag dan wel niet verdwenen zijn, een eventuele nieuwe eigenaar zal zich wel tweemaal bedenken om de fabriek in Boekelo niet optimaal te benutten. ,,De nieuwe brouwerij is op de lange duur een waarborg voor het zelfstandige merk Grolsch'', zegt financieel directeur P. Tromp van Grolsch.

De capaciteit van de brouwerij op de Grote Plooy is even groot als die van de beide oude locaties samen (3,2 miljoen hectoliter), maar kan worden uitgebreid. Grolsch produceert in Nederland nu 2,5 miljoen hectoliter bier, maar verwacht in 2004 de capaciteit volledig te benutten. Het eerste bier op de nieuwe locatie wordt in 2003 gebrouwen. In 2004 wordt de locatie Groenlo gesloten, waarna in 2005 Enschede dicht gaat.

De gemeente Enschede en de provincie Overijssel zijn niet alleen uit oogpunt van werkgelegenheid blij dat Grolsch behouden blijft voor de regio, de verhuizing stelt de gemeente ook in staat om zonder vertraging verder te gaan met de wederopbouw van de wijk Roombeek. Grolsch ligt midden in het gebied dat getroffen is door de vuurwerkramp. Op de oude locatie van Grolsch worden woningen en bedrijfsverzamelgebouwen gevestigd. ,,Deze uitspraak is dus om twee redenen van enorm belang'', zegt loco-burgemeester E. Helder.

Overigens is de juridische strijd nog niet helemaal gestreden. Er loopt nog een bodemprocedure tegen de afgegeven milieuvergunning, maar zelfs de vereniging Boekelo Dorp met Karakter, die de procedure heeft aangespannen, verwacht hier weinig van. ,,We rekenen erop dat het bedrijf er komt'', zegt woordvoerder R. van der Valk. Financieel directeur Tromp van Grolsch: ,,Als een relatief schoon bedrijf als Grolsch al geen milieuvergunning krijgt, heeft industrieel Nederland echt een probleem.'' Grolsch denkt de geuroverlast te beperken door de aanleg van een naverbrandingsinstallatie, terwijl vrachtverkeer van en naar de fabriek niet door het dorp maar rechtstreeks via de snelweg A35 loopt. ,,Het blijft hoe dan ook een enorme ingreep in de leefomgeving in een dorp'', zegt actievoerder Van der Valk verbitterd.

    • Martin Steenbeeke