NAVO-troepen naar Macedonië na akkoord

De NAVO is bereid een vredesmacht van circa 3.000 man naar Macedonië te sturen, zodra er een politiek akkoord is gesloten dat een eind maakt aan het conflict. Dat akkoord lijkt tegelijkertijd nog ver weg nu het politiek overleg tussen de Macedonische en Albanese politieke partijen gisteren is vastgelopen en voorlopig geschorst. President Boris Trajkovski verklaarde dat de eisen van de Albanezen ,,onacceptabel'' zijn.

De negentien NAVO-ambassadeurs gaven gisteren de militaire planners van de NAVO de opdracht ,,dringend'' de vorming van een vredesmacht voor te bereiden, die moet worden ingezet bij een vrijwillige ontwapening van de Albanese extremisten. Volgens NAVO-diplomaten behoren Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Nederland, Griekenland, Tsjechië en Noorwegen tot de mogelijke troepenleveranciers. Tot voor kort sloot de NAVO het sturen van een vredesmacht naar Macedonië uit. Een ,,essentiële voorwaarde voor iedere NAVO-bijstand'' is echter een politiek akkoord en een staakt-het-vuren, zei de NAVO gisteren.

Trajkovski beschuldigde de Albanezen ervan hun eisen op te schroeven en zelfs de `federalisering' van de staat te hebben geëist. Dat ontkenden de leiders van de Albanese minderheid. Ze zeggen meer rechten in het land te willen als hoger onderwijs in de Albanese taal en meer banen voor Albanezen binnen de overheid, maar geen opdeling van de staat Macedonië in een Macedonisch en een Albanees deel na te streven.

,,Eerst laat Trajkovski ons onze eisen op tafel leggen en nu wil hij er niet over praten'', aldus Zehir Bekteshi van de (Albanese) Partij van Democratische Welvaart (PDP). De Albanese rebellen in Noord-Macedonië hebben eveneens ontkend uit te zijn op opsplitsing van het land. ,,Maar als de president oorlog wil, kan hij die krijgen'', zo dreigde gisteren een van de rebellenleiders, `commandant Hoxha'. [Vervolg MACEDONIË: pagina 4]

MACEDONIË

NAVO: vredesmacht niet voor interventie

[Vervolg van pagina 1] NAVO-diplomaten taxeerden gisteren dat de beoogde vredesmacht 2.500 tot 3.000 man zal tellen. ,,Het zal geen missie met een open einde zijn. Er zal een datum voor het einde komen'', zei een diplomaat. Een missie van dertig dagen is een optie. De NAVO spreekt tegen dat na Bosnië en Kosovo een derde vredesoperatie op de Balkan in de maak is. Volgens NAVO-chef Robertson is er geen sprake van een ,,gewapende interventie''. ,,De enige missie zal het inzamelen van wapens zijn. Met andere woorden, een beperkte ontwapening'', aldus een NAVO-diplomaat.

De Verenigde Staten, die al 700 soldaten in Macedonië hebben ter ondersteuning van hun troepen in Kosovo, kunnen bij een ontwapeningsoperatie logistieke bijstand leveren. Minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell zei gisteren dat de Amerikaanse troepen ,,op zeker moment een onderdeel van dat proces kunnen worden''. In totaal heeft de NAVO zo'n 3.000 soldaten in Macedonië ter ondersteuning van haar operatie in Kosovo.

Minister De Grave (Defensie) heeft de chef defensiestaf opdracht gegeven te inventariseren welke bijdrage Nederland kan leveren. De inventarisatie zal morgen of ,,in het begin van het weekend'' naar SHAPE, het militaire NAVO-hoofdkartier in Mons, worden gestuurd, aldus een woordvoerder.

De planning van de NAVO kan volgens diplomaten mogelijk volgende week worden goedgekeurd. Binnen tien dagen na een akkoord kunnen de eerste NAVO-troepen arriveren. Het zal een NAVO-operatie zijn, gebaseerd op een verzoek van Skopje om bijstand. Daardoor zou geen mandaat van de Verenigde Naties nodig zijn.

President Trajkovski beschuldigde de Albanezen er gisteren van tijd te willen winnen door de vredesbesprekingen te traineren. Volgens Trajkovski ,,hopen de Albanezen op interventie door de internationale gemeenschap die vervolgens hun onrealistische eisen moet ondersteunen''. Vooralsnog staat het Westen achter het vredesplan van Trajkovski. Dat voorziet in een wijziging van de grondwet en de erkenning van het Albanees als officiële tweede taal.

HOOFDARTIKEL: pagina 9