Marconi: de ene optie is de andere niet

Alle opties staan nog open voor Marconi. De Britse producent van telecomapparatuur probeert de goedkeuring van zijn aandeelhouders te verwerven voor het verlagen van de uitoefenprijs van opties die aan werknemers en leidinggevenden zijn verstrekt. Maar in een afzonderlijk voorstel wil Marconi daarnaast toestemming om nieuwe opties uit te geven, die waarschijnlijk een nog lagere uitoefenprijs zullen krijgen. Aandeelhouders zouden de eerste motie moeten verwerpen en akkoord moeten gaan met de tweede.

Het opnieuw bepalen van de prijs van opties is een slecht idee. Het is het met terugwerkende kracht belonen van een slechte prestatie van de aandelen. Het is ongebruikelijk dat een bedrijf de uitoefenprijs van zijn opties verhoogt na een scherpe stijging van de aandelenkoers. Daarom is het ook ontoelaatbaar als een bedrijf na een koersval het omgekeerde probeert. Bovendien profiteren optiehouders gelijkelijk van een algemeen geldende vaststelling van de nieuwe uitoefenprijs, ook al kunnen hun prestaties sinds de verlening van de opties behoorlijk uiteengelopen zijn.

Topman Lord Simpson is bang dat stafleden met stevig gedevalueerde opties naar concurrenten zullen overlopen. Maar dat is geen excuus voor een herwaardering van hun opties. In plaats daarvan moet Marconi hun op gezette tijden nieuwe opties geven, met uitoefenprijzen die de moeite waard zijn. Vreemd genoeg vraagt Marconi in een afzonderlijke motie om instemming met veranderingen in zijn optieplan, die dat juist mogelijk maken. Waarom dan ook nog een prijsaanpassing?

Marconi is een van de grootste Europese technologiebedrijven, dat na het uit elkaar spatten van de zeepbel op de aandelenmarkt probeert een herwaardering van zijn opties te bewerkstelligen. Als de aandeelhouders hiermee akkoord gaan, scheppen ze een gevaarlijk precedent.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly