Macedonië

TOEN JOEGOSLAVIË begin jaren negentig uiteenviel, kreeg de jonge republiek Macedonië een VN-legertje binnen zijn grenzen om de interne en externe stabiliteit te handhaven. Terwijl in andere delen van de voormalige federatie burgeroorlogen woedden, bleef het in Macedonië jarenlang rustig. Nadat de regering in een overmoedige bui relaties met Taiwan had aangeknoopt, sprak China zijn veto uit over verder verblijf van de vredesmacht. Haar vertrek zorgde nauwelijks voor een rimpeling.

Vervolgens huisvestte Macedonië de zogeheten extractiemacht, een legertje dat zonodig de ongewapende internationale waarnemers moest ontzetten die zouden toezien op een in Kosovo gesloten bestand. Toen de Serviërs dat bestand verbraken en de jacht openden op de Albanese Kosovaren, ving Macedonië de vele tienduizenden op die er een goed heenkomen zochten. Ten slotte functioneerde de republiek als uitvalsbasis voor de NAVO-interventie in Kosovo die de facto een einde maakte aan het Joegoslavisch-Servische bestuur over de afvallige provincie.

Nu is Macedonië zelf het kind van de rekening, het slachtoffer van de verdeeldheid tussen de Albanese minderheid en de anderen. Het onvermogen van de NAVO infiltraties van Albanese strijders vanuit Kosovo in Macedonië tegen te houden is mede schuldig aan de toestand. Voor de zoveelste keer is de internationale gemeenschap er in geslaagd zaken uit de hand te laten lopen die met iets meer doorzettingsvermogen beheersbaar waren gebleven. Bovendien: de steun die de Albanezen bij hun strijd in Kosovo hebben gekregen, heeft hen ervan overtuigd dat het in Macedonië niet anders zou zijn.

IS HET TOEVAL dat het overleg tussen Macedonische en Albanese vertegenwoordigers werd afgebroken, nagenoeg gelijktijdig met het besluit van de NAVO nu in Macedonië zelf tussenbeide te komen? De voorwaarde van het Atlantisch bondgenootschap dat er een vredesregeling moet komen die uitzicht biedt op een evenwichtiger verdeling van de macht, zet de Macedonische regering ook van die kant onder druk. De Albanese strijders lijken niet met minder genoegen te willen nemen dan de status die zij in Kosovo hebben veroverd. De ervaringen opgedaan in Bosnië en Kosovo laten weinig hoop op een internationaal succes in Macedonië.