Kritiek scholen op inspectie

Bijna driekwart van de confessionele basisscholen vindt het beoordelingssysteem van de Onderwijsinspectie niet adequaat. Dat blijkt uit een enquête onder achthonderd directeuren die is gehouden in opdracht van de Protestants Christelijke Schoolleiders Organisatie (PCSO). Volgens de directeuren geeft de beoordeling van de inspectie niet de werkelijke kwaliteit van de school weer. Ook het weerwoord van de school wordt vaak niet opgenomen in het beoordelingsrapport.